Varmetab

I forbindelse med en fremtidig tilbygning som skal opvarmes til mere end 15 grader, udarbejdes der ved ansøgning om byggetilladelse en varmetabsberegning. Denne beregning er ikke så omfattende som en energiramme, da bygningens varmeforsyning og ventilationsluftmængde ikke skal registreres. Der kræves dog stadig en opmåling af klimaskærmen, samt u-værdiberegninger mm.

Pris for en lille tilbygning vil typisk for en varmetabsberegning ligge fra 2000-3200,- ekskl. moms alt afhængig af tilbygningens kompleksitet.

Prisen er inkl.:

  • Varmetabsberegning udført som rapport.
  • Rapport i PDF som sendes pr. mail.
  • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.
  • Hurtig levering.

For at kunne levere en energiberegning skal vi bruge følgende oplysninger:

  • En byggeadresse og evt. en adresse på bygherre.
  • Et komplet sæt tegningsmateriale. Planer, snit med konstruktionsopbygningerne på, facader.
  • Evt. et vinduestilbud fra fabrikanten hvor døre/vinduernes U-værdier er anført. (Der kan også forudsættes en standard U-værdi)
  • Er der gulvvarme eller radiatorer.
  • Opbygningen af den eksisterende bygningsdel f.eks. en ydervæg hvor tilbygning støder op imod.
  • Er der vinduer i den eksisterende ydervæg skal vi vide om de er med termoglas eller energiglas samt en dimension på vinduet BxH.