Erhverv

Energiberegning:
I forbindelse med en ny fremtidig erhvervsbygning, hvor der skal søges byggetilladelse, skal energibehovet jf. bygningsreglementet 2010 dokumenteres. Dette kan man bevise med en energiberegning på bygningen.

Denne energiberegning skal indeholde:
Arealer af hele klimaskærmen, u-værdiberegning af alle konstruktionsdele, ventilation, bygningens forbrug, forsyningskilde, el behov osv. Alle disse beregninger bliver lagt ind i en energiberegning, hvor husets årlige forbrug pr. m2 beregnes. Godkendes bygningen af beregningsprogrammet kan energirammen sendes ind til kommunen og en byggetilladelse kan blive udstedt.

Prisen for en energiberegning vil variere alt afhængig af bygningens kompleksitet og de tekniske anlæg.

Prisen er inkl:

  • Energirammeberegning udført som rapport.
  • XML-fil og rapport i PDF som sendes pr. mail.
  • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.
  • Hurtig levering.