Energiberegning

I forbindelse med et fremtidigt nyt hus, hvor der skal søges byggetilladelse, skal energibehovet jf. bygningsreglement 2010 dokumenteres. Dette kan man bevise med en energiberegning på bygningen.

Denne energiberegning skal indeholde:
Arealer af hele klimaskærmen, u-værdiberegning af alle konstruktionsdele, ventilation, bygningens forbrug, forsyningskilde osv. Alle disse beregninger bliver lagt ind i en energiberegning, hvor husets årlige forbrug pr m2 beregnes. Godkendes bygningen af beregningsprogrammet kan energirammen sendes ind til kommunen og en byggetilladelse kan blive udstedt.

Prisen for et standard 1 plans hus på 150m2 vil typisk for en energiberegning ligge fra 3200-5000,- ekskl. moms alt afhængig af husets kompleksitet.

Prisen er inkl.:

 • Energirammeberegning udført som rapport.
 • XML-fil og rapport i PDF som sendes pr. mail.
 • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.
 • Hurtig levering.

For at kunne levere en energiberegning skal vi bruge følgende oplysninger:

 • En byggeadresse og evt. en adresse på bygherre.
 • Et komplet sæt tegningsmateriale. Planer, snit med konstruktionsopbygningerne på, facader og en situationsplan med husets orientering i henhold til nord.
 • Et vinduestilbud fra fabrikanten hvor døre/vinduernes U-værdier er anført.
 • Er der gulvvarme eller radiatorer.
 • Er de tekniske installationer placeret indenfor klimaskærmen.
 • Hvilken opvarmningsform skal anvendes fjernvarme, gas, olie eller alternative energiløsninger.
 • Vælges en kedel eller en alternativ energiløsning er det vigtigt for os at vide hvilken fabrikat og type der anvendes.
 • Ønskes der solceller til produktion af strøm (Det er en stor forskel i energiberegningen).
 • Vi foreskriver frekvensregulerede pumper i beregningen med mindre andet er angivet.
 • Hvordan produceres varmt brugsvand i en beholder eller en gennemstrømsvandvarmer. Det sidst nævnte foreskrives hvis ikke andet er angivet.
 • Er der brugsvand cirkulation. Hvis ja hvilken pumpe skal der så anvendes, fabrikat og type.
 • Hvordan skal huset ventileres. Naturligt eller mekanisk. Hvis mekanisk hvilket aggregat ønskes (vi kan godt forskrive et anlæg).
 • Ventilationskanaler føres de indenfor opvarmet klimaskærmen (kanaler i tagrum som ligger i loftsisoleringen ligger indenfor klimaskærm).
 • Anvendes der mekanisk køl.

Ekstra oplysninger ved erhvervsejendomme:

 • Hvilke belysningsarmaturer anvendes der i de enkelte rum.
 • Er der bevægelsessensor på nogle rum.
 • Er der dagslysstyring.