Priser

Vores priser afhænger af arbejdets omfang. Vi vil gerne prissætte nogle af vores ydelser, så du kan sammenligne vores lave pris i forhold til konkurenterne.

  • For priser der omhandler energi og varmetabsberegninger klik på de enkelte menupunkter i afsnittet priser.
  • Da ydelserne kan variere meget i størrelserne, vil vi meget gerne give et uforpligtende tilbud på evt. ydelser vedr. energi optimering og vvs-projektering

Ring eller skriv til os for et tilbud på din opgave.

Eksempel 1. ( Energirammeberegning )

I forbindelse med et fremtidigt nyt hus, hvor der skal søges byggetilladelse, skal der i jf. bygningsreglement 2018 foreligge en energiramme på bygningen.

Denne energiramme skal indeholde:
Arealer af hele klimaskærmen, u-værdiberegning af alle konstruktionsdele, ventilation, bygningens forbrug, forsyningskilde osv.
Alle disse beregninger blive så lagt ind i en energiramme, hvor husets årlig forbrug pr. m2 estimeres. ,

Godkendes bygningen af beregningsprogrammet kan energirammen sendes ind til kommunen og en byggetilladelse kan blive udstedt.

Pris for et standard 1 plans hus på 150m2.
Vil typisk for en energiramme ligge fra 3500,- ekskl. moms alt afhængig af husets kompleksitet.

Prisen er inkl.

  • Energirammeberegning udført som rapport.
  • XML-fil og rapport i PDF som sendes pr. mail.
  • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.
  • Hurtig levering.

Vi skal bruge:

  • Et sæt bygningstegninger, samt oplysninger om ventilation og opvarmningsform.

Eksempel 2. ( Varmetabsberegning )

I forbindelse med en fremtidig tilbygning som skal opvarmes skal der ved ansøgning om byggetilladelse foreligge en varmetabsberegning. Denne er ikke så omfattende som en energiramme, da bygningens forbrug ikke skal registreres. Det kræver dog stadig en opmåling af klimaskærmen, samt u-værdigberegninger.

Pris for en tilbygning.
Vil typisk for en varmetabsberegning ligge fra 2500,- ekskl. moms alt afhængig af tilbygningens kompleksitet.

Øvrige priser.

Da øvrige ydelser kan variere meget i størrelsen er det svært at prissætte, men vi vil meget gerne give et uforpligtigende tilbud på evt. ydelser vedr. energi optimering og vvs-projektering.

Ring eller skriv til os.