Persondatalovgivning (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) Lovgivningen har til sinde, at understøtte EU borgeres rettigheder på internettet og danner grundlag for, at almindelige mennesker har mulighed for at få indsigt i hvilke data virksomheder opbevarer omkring dem, samt beføjelsen til at bede om at virksomheden sletter den pågældende data.

Midtjysk Energiberegning sørger for overholdelse af denne lovgivningen for vores kunder.

Nedenstående er en opsummering af hvordan du skal forholde dig i forhold til GDPR som kunde.

Kundedata der anses for at være omfattet af GDPR lovgivningen og som Midtjysk Enegriberegning ligger inde med. (Vi arbejder kun med “Almindelige personoplysninger“)

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Fax
  • Email
  • EAN
  • Beskrivelse
  • Dokumentation

Sletning af data

Lovgivningen giver mulighed for at få slettet de data der kan sammenkædes med en privatperson.

Det betyder, at nævnte data ved forespørgsel vil blive slettet fra vores arkiv.

Som udgangspunkt, skal data automatisk overskrives når der ikke længere er et relevant grundlag for at beholde dem, men da vi arbejder med data som kan have betydning for dig som kunde i forbindelse med senere energimærkning sletter vi ikke dataen.

I Danmark umyndiggøre lokal lovgivning GDPR’s krav om overskrivning af data i følgende scenarier:

Faktura & Kreditnota
Er der oprettet en faktura eller kreditnota på kunden, skal dokumenterne opbevares i 5 år.

Tilbud
Er der sendt et tilbud og er tilbuddet accepteret, skal tilbuddet opbevares i 1 år.

Skemaer & Kvalitetssikring
Er der oprettet skemaer og/eller kvalitetssikring på en sag, skal denne data opbevares i 10 år.

Sådan får du slettet dine data hos Midtjysk Energiberegning

Såfremt der ønskes krav om sletning af persondata, skal Midtjysk Energiberegning kontaktes pr. e-mail.

Herefter vil følgende kundedata liggende i vores E-mail systemer (Indbakke, Sendt post og papirkurv) og sagsarkiv bliver slettet, og du vil som kunde modtage en bekræftelse på at dette er sket. (Husk fakturaer først efter 5 år)

Til sidst

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte GDPR ansvarlig: Kenneth Østergård Lauridsen på info@midtjyskenergiberegning.dk